winydkacja-mWINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja oznacza dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Stanowi proces dochodzenia praw do rzeczy, w szczególności do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Jest zespołem czynności, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela, polegających na:
– kierowaniu do dłużników przedsądowych wezwań do zapłaty lub wydania rzeczy,
– składaniu wniosków egzekucyjnych,
– uzyskiwaniu tytułów wykonawczych,
– kierowaniu tytułów wykonawczych do realizacji przez komorników.

Proces windykacji dzieli się na etapy:
– negocjacji, postępowania polubownego,
– postępowania sądowego,
– wnioskowania o przeprowadzenie czynności egzekucyjnych,

Outsourcing działań windykacyjnych, czyli zlecenie ich wykonania adwokatowi, przynosi korzyści związane z zabezpieczeniem płynności finansowej. Zapewniona zostaje również reprezentacja wierzyciela przez adwokata, na wszystkich etapach postępowania, w szczególności przed sądem, bez obawy o zmianę osoby, zajmującej się danym zagadnieniem.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza