rodzinne-mPRAWO RODZINNE

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli są regulowane przez normy prawa rodzinnego. Pomoc prawna udzielana w tym zakresie przez adwokata dotyczy min. spraw:
– o rozwód i separację,
– o podział majątku,
– o uzyskanie alimentów, o ich obniżenie lub podwyższenie,
– o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
– o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
– o podział majątku,
– o stwierdzenie nabycia spadku,
– o dział spadku,
– o zachowek,
– o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
Pomoc jest udzielana zarówno w formie porad prawnych, jak i w formie reprezentacji przed sądem rodzinnym.
Adwokat Katarzyna Mikulska udziela także pomocy prawnej osobom zamieszkującym poza granicami Polski, zlecającym reprezentację w związku z koniecznością uregulowania spraw rodzinnych w kraju.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza