pracy-mPRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Adwokat w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentuje strony przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obu instancji, a także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.
Przykładowy zakres wsparcia udzielanego przez kancelarię obejmuje min.:
– przygotowywanie oraz analizę i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
– przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania lub po ustaniu stosunku pracy,
– przygotowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstwa i
roszczeń związanych ze stosunkiem pracy,
– dochodzenie odszkodowań w związku z występowaniem mobbingu,
– przygotowanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem pracownika,
a nadto:
– reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
– sporządzenie i wniesienie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– reprezentację przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
– w szczególności reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących np. klasyfikacji umów o dzieło i zleceń, a także dalszej reprezentacji w procedurze odwoławczej przed sądami pierwszej i drugiej instancji,

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza