PRAWO KARNE karne-m

Zgodnie z treścią art.1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze (Dz.U.nr 16, poz.124 z póź.zm.) adwokatura jest powołana  do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Realizując powyższe cele adwokat Katarzyna Mikulska oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu prawa karnego obejmującą:

1. obronę w postępowaniu karnym, wykroczeniowym i karno-skarbowym, na wszystkich etapach,tj.:

–  obronę podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych oraz oskarżonych i skazanych,

–  obronę obwinionych w postępowaniach w sprawach  o wykroczenia,

–  obronę w postępowaniach karno-skarbowych,

2. reprezentację innych stron w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,tj.:

–   reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, zarówno w dochodzeniu,jak i w toku śledztwa,

–   reprezentację oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu sądowym,

3. sporządzanie pism procesowych, w szczególności: zawiadomień o przestępstwie, wniosków dowodowych,

zażaleń, apelacji i kasacji,

4. występowanie przed sądami obu instancji oraz Sądem Najwyższym,

5. udzielanie porad prawnych.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie współpracy z klientem są objęte tajemnicą zawodową – poufność danych jest zagwarantowana treścią art.6 ustawy prawo o adwokaturze.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza