gospodarcze-mPRAWO GOSPODARCZE

Głównym celem pomocy udzielanej przez adwokata w zakresie prawa gospodarczego jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorcy poprzez:
– doradztwo w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej,
– prowadzenie spraw rejestrowych w KRS, min. dotyczących zakładania, łączenia, przekształcania
i likwidacji spółek,
– obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w celu wyeliminowania ryzyka związanego z ich działalnością,
– wydawanie opinii prawnych,
– prowadzenie negocjacji i pozasądowe rozwiązywanie sporów,
– bieżące doradztwo – udzielanie porad prawnych,
– przygotowywanie lub opiniowanie umów: zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, o pracę, najmu, dzierżawy,
sprzedaży, zamiany, dostawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, komisu, przewozu i innych,
– reprezentację przed sądami powszechnymi obu instancji, a także Sądem Najwyższym,
– reprezentację przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi, jak również
organami samorządu.

W tym obszarze usług znajdują się sprawy z zakresu regulacji obrotu gospodarczego,np.: nieuczciwej konkurencji, ochrony firmy (nazwy przedsiębiorcy), ochrony znaków towarowych i prawa autorskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego jest również ważną gwarancją poziomu świadczonych usług.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza