cywilne-mPRAWO CYWILNE

Przepisy prawa cywilnego regulują stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W związku z ustalonym przez ustawodawcę zakresem, rodzaj pomocy prawnej, której udziela adwokat, obejmuje:
– udział w negocjacjach,
– przygotowywanie projektów umów,
– sporządzanie opinii prawnych,
– doradztwo prawne w ramach umów o współpracy z przedsiębiorcami,
– porady prawne dla klientów indywidualnych,
– reprezentację stron w procesie cywilnym, obejmującą w szczególności: kompletowanie dokumentacji, sporządzanie pism procesowych, realizację inicjatywy dowodowej i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania sądowego.
Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adwokata w ramach prawa cywilnego obejmuje prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki.
Szczegółowy zakres pomocy prawnej z prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, unormowanych w odrębnych ustawach, w których to dziedzinach również stosuje się przepisy postępowania cywilnego, znajdziecie Państwo w działach, oznaczonych nazwami poszczególnych dziedzin.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza