administracyjne-mPRAWO ADMINISTRACYJNE

Zakres pomocy prawnej adwokata w postępowaniach administracyjnych, w tym również podatkowych, obejmuje następujące czynności:
1.doradztwo prawne i przygotowywanie pism:
– opinii prawnych,
– wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
– zażaleń i odwołań od orzeczeń organów I instancji,
– skarg na bezczynność organów.
2. reprezentację w postępowaniach podatkowych na wszystkich etapach: kontroli podatkowej, postępowania wymiarowego, a także karno-skarbowego, obejmująca udział w przesłuchaniach i kontrolę zebranego materiału. Udział adwokata, jako pełnomocnika może dotyczyć:
– reprezentacji przed urzędami skarbowymi, w tym także Urzędem Kontroli Skarbowej i Izbą Skarbową,
– sporządzania skarg i reprezentacji klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
– sporządzania skarg kasacyjnych i reprezentacji klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
3. reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,
4. reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami samorządu.
Nawiązanie współpracy z adwokatem, na jak możliwie najwcześniejszym etapie działalności, z pewnością przyczyni
się do uniknięcia kosztownych procesów sądowych lub kar finansowych.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza