Prace Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – VAT od porad prawnych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gopodarczej.

Wkrótce może się okazać, że porady prawne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, będą wolne od VAT w całej Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  rozpatruje pytanie belgijskiego Sądu Konstytucyjnego w tej sprawie.

   Belgijski trybunał dostrzegł kolizję między unijną dyrektywą o VAT (2006/112/WE ) a  konwencjami dotyczącymi praw człowieka. Procedurę zainicjował belgijski samorząd adwokacki (sygn. C-543/14). Belgijski wniosek wskazuje m.in. na konwencję rzymską z 1950r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, na Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku oraz na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie te akty, których stroną jest też Polska, gwarantują obywatelom prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

   O skierowanie takiego wniosku zabiegają u swoich władz adwokaci z Francji. Podobne stanowisko ma też Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Organizacja ta przystąpiła zresztą do postępowania przed luksemburskim Trybunałem, popierając belgijski wniosek.

Żródła:

1.”Rzeczypospolita” 20 kwietnia 2015 | Prawo | Paweł Rochowicz „Trybunał może uwolnić pomoc prawną od daniny”

2. http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/ets-uwolni-porady-prawne-od-podatku

 

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza